De Thomas Stichting voor Jongeren is op zoek naar een bestuurslid marketing/communicatie (vrijwilligersfunctie voor ±10-12 uur per maand)

De Thomas Stichting voor Jongeren is op zoek naar een bestuurslid communicatie die vanuit deze rol een verschil wil maken voor kansarme kinderen in India. (vrijwilligersfunctie voor ±10-12 uur per maand)

De rol:

Vanuit je rol als communicatie expert zorg je ervoor dat onze externe communicatie (zoals website, social media kanalen, nieuwsbrieven en brochures e.d.) nauw aansluit op de vragen en behoeften van onze donateurs. Je levert een belangrijke bijdrage aan de positionering en profilering van de Thomas stichting en onze kwaliteit van dienstverlening. Vanuit je vakgebied vertaal je doelstellingen en ambities van de Thomas Stichting in een communicatieplan.

Wie zijn wij:

De Thomas Stichting voor Jongeren  zet zich al 30 jaar in voor de ontwikkeling van kansarme kinderen in India. Wij ondersteunen op dit moment zo’n 1300 kinderen, verdeeld over 16  kindertehuizen, door een bijdrage te leveren aan de kosten voor levensonderhoud en onderwijs. De kinderen verblijven in kindertehuizen die onder leiding staan van de zusters van de orde van de Franciscan Sisters of St. Joseph te Chennai.

Het bestuur bestaat uit 5 vrijwilligers tussen de leeftijd van 28 tot 45 jaar. Als bestuur houden wij ons voornamelijk op Nederlandse bodem bezig met fondsenwerving, communicatie met donateurs en onderhouden van ons donateurenbestand en overleg en communicatie met de zusters uit India. Daarnaast gaan er vanuit het bestuur jaarlijks enkele leden op controlereis naar India voor toezicht op de bestedingen en de leefomstandigheden van de kinderen. Door deze bijzondere reis ben je als vrijwilliger echt verbonden met het doel van de stichting.

Wie ben jij:

  • Je wilt graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van de toekomst van anderen
  • Hebt interesse in ontwikkelingshulp en bent bereid er eens in de drie jaar naar India af te reizen 
  • Je denkt graag mee over de visie van de stichting
  • Hebt ervaring en/of affiniteit met het vakgebied communicatie en marketing
  • Bent Proactief, kan zelfstandig werken en bent creatief
  • Beschikt over gemiddeld  1012 uur per maand om te besteden aan de stichting
  • Kan 1 keer in de maand de vergadering bij wonen (om de maand telefonisch)