Per 1 januari 2008 is onze stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, waardoor uw giften volledig fiscaal aftrekbaar zijn voor uw aangifte inkomstenbelasting. Een afdruk van de beschikking vindt u hier.

Om per 1 januari 2014 te voldoen aan de gewijzigde ANBI-richtlijnen hebben wij een speciale informatiepagina geopend bij de kennisbank filantropie.