In Nederland maakt de Thomas Foundation for Micro Credits deel uit van de samenwerkende Thomasstichtingen. Deze stichtingen worden bijgestaan door een Raad van Advies en door onze ambassadeur Cor Schiebroek.
Onze stichting telt slechts drie bestuursleden wat voldoende is voor het coördineren van de activiteiten die in Nederland plaatsvinden. 

Sinds 2019 is in India een lokaal Micro Credit Comité opgericht. Ze houden zich bezig met fondsenwerving in India, het werven van studenten, begeleiding tijdens de studie en daarna, in de zoektocht naar werk. Het Comité bestaat uit twee coordinatoren - Sr Prudentia en Sr. Rita - en drie uitvoerende zusters: Sr. Maria Selvi, Sr. Velankani en Sr. Arockia Selvi. 

Alexander Schiebroek

Voorzitter / Penningmeester

Margriet Leenders

Secretaris

Jan van de Bovenkamp

Bestuurslid