Een periodieke gift is volledig aftrekbaar voor de inkomstbelasting. Voor gewone giften geldt dat je pas recht hebt op een aftrekpost voor de inkomstenbelasting wanneer je jaarlijks meer dan 1% van je inkomen schenkt. Schenk je jaarlijks minder dan 1% van je inkomen, dan is een periodieke echt iets voor jou.

Structurele donaties (onder meer door periodieke giften) dragen bij aan de continuïteit van onze projecten en zorgt ervoor dat we vooruit kunnen denken en plannen kunnen maken. Hoe meer structurele donateurs het werk van de Thomas Stichting voor Jongeren kunnen steunen, hoe beter!

Download hier de overeenkomst

Tot 2014 mocht je een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. Je kunt kiezen of je de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de Thomas Stichting voor Jongeren of de Stichting Thomas Foundation for Microcredits . Wij hebben deze overeenkomst alvast voorbereid voor als u een gift wilt doen aan de Thomas Stichting voor Jongeren. Indien u een Microkrediet wenst te doneren, kunt u de naam gewoon overschrijven. Het rekeningnummer blijft hetzelfde. Voor deze giften geldt geen minimumbedrag maar u dient wel minimaal vijf jaar achter elkaar ongeveer hetzelfde bedrag over te maken om de gift als periodieke gift aan te kunnen merken die aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. 

Hoe werkt het

Als je een periodieke gift wenst te doen, vul dan de overeenkomst volledig in en deze ondertekenen (met uitzondering van de onderdelen 4 en 7) en stuur hem op in tweevoud naar de stichting van uw keuze:

Thomas Stichting voor Jongeren t.a.v. penningmeester
Stichting Thomas Foundation for Microcredits, Molenstraat 33, 5688AC Oirschot

 

Wij zullen het formulier vervolgens ondertekenen en één exemplaar aan je retourneren. Vervolgens zorg je er voor dat de toegezegde gift periodiek over wordt gemaakt naar rekening nummer: IBAN: NL27INGB0000044445. Je kan natuurlijk ook voor kiezen om machtiging af te geven. Wij ontvangen dan ook graag de betalingsvolmacht van jou retour (download hier).

Wil je meer informatie over giften kijk dan eens op www.belastingdienst.nl/giften. Voor een persoonlijk deskundig advies raden wij je aan contact op te nemen met je notaris of de belastingdienst.