Thomas Stichtingen|

De Stichting Thomas Bouwprojecten is in 1992 opgericht en werft gelden in Nederland om in het zuiden van India voornamelijk op het platteland, scholen en kindertehuizen te bouwen voor kansarme kinderen die zitten op de scholen of in de boardings van onze counterpart de zusters Franciscanessen van St. Joseph in Chennai (Madras), India. De stichting heeft in Zuid-India meer dan 3 miljoen euro besteed aan de realisering van meer dan 90 bouwprojecten, van boorputten tot toiletgebouwen en van scholen tot internaten. Een tweede doel van de stichting is de mensen in Nederland meer inzicht te geven in de ontwikkelingsproblematiek.

Alleen vrijwilligers

In Nederland werkt de Stichting Thomas Bouwprojecten uitsluitend met vrijwilligers. De organisatiekosten bedragen nog geen 5 % van de geworven gelden. De stichting streeft ook niet naar financiële reserves maar besteedt zoveel mogelijk geld aan de uit te voeren projecten in India. Wel is er een klein fonds voor de onderhoudskosten van reeds door de stichting gerealiseerde projecten.

Betrouwbare samenwerking

De Stichting Thomas Bouwprojecten werkt nauw samen met de zusters Franciscanessen van St. Joseph in Chennai (Madras). Deze congregatie, 500 zusters verspreid over 90 kloosters, richt zich met name op scholing van de meest kansarme kinderen in Zuid-India en beheert 43 scholen (totaal van meer dan 40.000 kinderen). Zij richt voortdurend nieuwe scholen op in gebieden waar onderwijs vaak vrijwel geheel ontbreekt en de Stichting Thomas Bouwprojecten helpt hen daarbij met bouwkundige voorzieningen. In nauw overleg met de zusters wordt bepaald welke projecten gebouwd of gerenoveerd worden en dit wordt vastgelegd in een prioriteitenlijst. Een project wordt uitsluitend gestart als de benodigde bouwvergunningen ontvangen zijn en er voldoende geld voor de realisatie op een van de rekeningen van de Stichting Thomas Bouwprojecten staat geboekt. De stichting werkt in Nederland samen met haar zusterorganisaties: de Thomas Stichting voor Jongeren en de Thomas Foundation for Microcredits. De drie stichtingen delen een gezamenlijke raad van advies.

Deskundigheid 

In Nederland maken ervaren bouwdeskundige projectleiders de bouwtekeningen en in India maakt een gerenommeerd Indiaas ingenieursbureau de funderings- en betontekeningen. Tevens hebben wij een Indiase bouwzuster als liason en onze opzichter Sr. Asha (foto rechts) heeft haar opleiding Civil Engineering (3-jarige studie) afgerond. Een tweede zuster, Sr. Mary, is in september 2011 begonnen aan haar bouwkundige opleiding en hoopt deze in 2014 af te ronden. Twee keer per jaar reist een Nederlandse projectleider naar India en controleert ter plekke de voortgang en kwaliteit van de uitvoering. De uitvoering gebeurt door geselecteerde Indiase aannemers ter plaatse onder begeleiding van Sr. Asha. Bovendien moeten de door de zusters gecontracteerde aannemers verklaren dat er geen bouwwerkzaamheden uitgevoerd worden door kinderen jonger dan 14 jaar.  Uitgebreid verslag van de reizen naar India kunt u lezen in ons Projectnieuws.

Lees meer over onze projecten, jaarverslagen en doneermogelijkheden op www.thomasbouwprojecten.nl.

Andere stichtingen