15 April was al een zeer geslaagde Indiase Kookworkshop. Wilt u weten waar u nog elders dit jaar kunt deelnemen?

15 April werd de eerste Indiase kookworkshop ter gelegenheid van het jubileumjaar georganiseerd in Eindhoven. Dit was een zeer geslaagde avond, waarbij onder begeleiding van een kokkin van LekkerIndia er mooie gerechten werden gemaakt. Onderling werden tijdens het koken, maar ook tijdens het diner ervaringen uitgewisseld over de Thomas Stichting voor Jongeren. Naast het feit dat dit erg gezellig was, werd er ook het prachtige bedrag van 800 euro opgehaald, volledig ten goede voor de kinderen in India! In deze video vindt u een leuke, visuele samenvatting van deze avond.

Wilt u ook deelnemen aan deze mooie workshop? Houd onze website, nieuwsbrief en Facebook updates in de gaten om u op te geven voor een van de workshops op de locaties in o.a. Amsterdam en Den Bosch!